bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Zilveren koppels

Avond van de Zilveren Koppels.

Op donderdag 8 december vanaf 20 uur in Volkscafé De Cam (Dorpsstraat 67)!

Tijdens deze avond trakteren wij de koppels trakteren op een avondje gezellig samenzijn, met andere dorpsgenoten die in 1991 in het huwelijksbootje stapten. 18 koppels schreven zich in voor de avond.


Op de agenda:

20u Verwelkoming met een drankje (muziek 1991 op de achtergrond).

20.10u Welkomstwoord burgemeester Michel Doomst en schepen van gezin Simon De Boeck

20.15u Om de aanwezige ‘Zilveren Koppels’ in beeld te brengen, vragen wij een foto van de huwelijksdag. Wie herkent de gezichten vandaag?

20.30u Quiz Kennis- en muziekronde uit 1991.

21.45u Bekendmaking winnaar quiz. Mattentaart/rijsttaart eten (muziek 1991 op de achtergrond)Winnende foto's bij-vriendelijke tuin.

Uitreiking bij-vriendelijk educatief pakket  
Inzendingen foto’s ingezaaid wildbloemenmengsel

Het in het voorjaar verdeelde bloemenzaad geeft prachtige bloemen als voedsel voor de wilde bijen.
Alle kinderen van onze dorpsscholen hielpen ons in de zomer van 2016 de wilde bijen te redden?
Zij zaaiden de bloemenzaadjes thuis in de tuin en enkelen bezorgden ons een foto van de bloemen pracht.

Zij ontvangen op zaterdag 29/10/2016 om 9u een bij vriendelijk educatief pakket aangeboden door de werkgroep “BIJ-EEN” en de gemeente Gooik met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

De overhandiging heeft plaats aan het bijenhotel achteraan de Sporthal Koornmolen.

(c) Emilie Van Steertegem
(c) Nicolas Van Steertegem


(c) Familie De Preter

(c) Lien en Hanne Lefever

(c) Miel en Kaat Vansteelandt


Meer uitleg omtrent de bijenwerkgroep:
GOOIK, BIJ-EEN

Wie ? 
Leden van de milieuraad en geïnteresseerden.

Wat ?
Bijzondere interesse en inzet voor biodiversiteit meer speciaal in relatie met de wilde bijen.

Waarom ?
De biodiversiteit is van uiterst belang en staat zwaar onder druk. Wilde bijen ook in ons land krijgen het hard  te verduren. Wilde bijen leveren een grote bijdrage tot de bestuiving van onze cultuur- en landbouwgewassen, fruit, wilde bloemen, bomen, …

Hoe ?
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om de bevolking van Gooik en wijde omgeving te informeren, aandachtig te maken voor biodiversiteit en de wilde bijen door:
Ø  Informatieverstrekking aan particulieren, landbouwers, scholen, … zoals:
o   Aanbieden van materiaal via folders, brochures, website, sociale media, …
o   Infoavond
o   Infostand jaarmarkt
o   Wetenschappelijke info via bibliotheek
o   Educatief materiaal
o   Workshops
o   Cursus
o  

Ø  Concrete acties
o   Naar voedselvoorziening:
§  Inzaaien van gepaste bloemenmengsels op openbaar terrein en bij landbouwers/fruittelers
§  Promotie voor een aangepast maaibeheer van de bermen
§  Aanbieden van voorjaarsbloembollen via jaarmarkt
§  Promotie voor geen of minder gebruik van pesticiden
§  Bloemenzaad verdelen
§ 

o   Naar nestgelegenheid:
§  Plaatsen van bijensteuntjes
§ 
Geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan gerust contact via bijeenwerkgroep@gmail.com of 02/532.41.56 - Lucy Simon


Dit alles realiseerbaar via natuurproject i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Gooik en Bijenwerkgroep.

Natuurlijk speelruimte en voetbalveldje in Leerbeek.


Natuurlijke speeltuin en mini-voetbalveldje in Leerbeek.

Leerbeek is de kleinste deelgemeente van Gooik, maar verdient niet in het minst haar eigen ontmoetingsplekken voor haar gemeenschap. Op het terrein achter de kinderkribbe 't Zonnetje en de kleuterschool van Leerbeek heeft de gemeente daarom een nieuwe speelplek aangelegd.

Daar kunnen binnenkort niet alleen de peuters van de kinderkribbe terecht, maar ook de vele tieners uit de omliggende straten of ouders met hun kinderen.
Inhuldiging.

Op donderdag 22 september gaat de vernieuwde speeltuin in Leerbeek officieel open.

Op het programma staat:

15u45 officiële inhuldiging, kort na schooltijd

16u20 voetbalwedstrijdje: gemeente VS ouders kinderkribbe en school

16u45 voetbalgoochelaar Thibault HUYBRECHTS

17u00 wedstrijdje tegen de Leerbeekse jongeren

Tijdens deze officiële inhuldiging zal er een aperitief en versnapering aangeboden worden, gemaakt door de kinderen van de nabijgelegen school.


Natuurlijke speeltuin

We stelden onze plannen voor tijdens een participatiemoment in de kleuterschool en kinderkribbe van Leerbeek. De vele positieve reacties en voorstellen werden door het gemeentebestuur mee verwerkt in het project.

We kozen voluit voor een ecologisch interessant plekje. Pro Natura maakte het ontwerp en voerde de speeltuin uit met hun sociaal tewerkstellingsteam.

- een wilgentunnel + hut,
- een insectenhotel in eik (FSC),
- een stammentheater,
- een takkenril met kastanje palen (FSC),
- een podium met snipperwand en zitelementen
- vaste planten en klimstruiken


Voetbalveldje

In overleg met de Leerbeekse jongeren, bij wie het voetbalveldje heel populair is, werd gekozen voor een 'panna-veldje'. Het pleintje heeft een permanente metalen omheining, zodat de bal steeds binnen het veld blijft. In de kleine goaltjes hoeft geen keeper te staan. Heel leuk om op een korte ruimte je technische kunsten te laten zien.


Subsidie provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant bekostigde 80% van de kosten voor een bedrag van 20.000 euro. De gemeente organiseerde de aanleg en legde het resterende bedrag bij.Bloemenzaad voor Gooikse leerlingen

Beste ouders en kinderen,

Ruim 700 schoolkinderen op de 5 Gooikse dorpsscholen krijgen vandaag een zakje bloemenzaad mee naar huis. Met dat zakje, ons aangeleverd door de provincie Vlaams-Brabant, kan elk van hen thuis een kleine bloemenakker inzaaien. Dat staat niet alleen heel mooi in de tuin, het mengsel stuifmeelrijke bloemen vormt ook een ideale maaltijd voor onze bijen.

De uitstervende bijenpopulatie is al een tijdje regelmatig in het nieuws. Dat is niet goed voor de biodiversiteit en ook de land- en tuinbouw is sterk afhankelijk van de kleine natuurlijke bestuivers. Met een uitgestrekt netwerk aan bloemenrijke tuinen hopen we de noodlijdende bijen een handje te helpen. In de brochure van de provincie vind je meer informatie.

De werkgroep 'Bij-een' van de Gooikse milieuraad heeft zich in het verhaal vastgebeten. Zij plannen de komende maanden heel enthousiast nog meer maatregelen en krijgen daarbij de volle steun van de gemeente.

Ook u kan uw steentje bijdragen om de lente hoopvol in te zetten. Beleef samen met de kinderen veel plezier aan het inzaaien van een stukje en ontdek binnenkort de kiemende bloemenpracht.


Meer info op http://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/land-en-tuinbouw/landbouw-beleven/bijen-en-bloemenakker/publicatie-bloemetjes-en-bijtjes.jsp


Gooik bestrijdt modderstromen bij hevige regen.
Op de agenda van de gemeenteraad vanavond staat de aanleg van een houthakseldam en een grasstrook. Dat zijn maatregelen die, op sterk hellende landbouwpercelen, de afstroom van modder moeten tegen gaan. De dam en de grasstrook filteren de vruchtbare grond uit het water en vertragen bij hevige regen het volume dat van de velden stroomt.

Deze eerste echte erosiemaatregel in Gooik zal worden uitgevoerd bovenaan de Kleistraat. Dit gebeurt in samenspraak met de eigenaars van de gronden in kwestie. We zijn heel opgelucht dat zij het probleem begrijpen en mee willen werken aan een oplossing. Voor het verlies aan landbouwoppervlakte is een kleine vergoeding voorzien. Tegelijk blijft de vruchtbare grond zo op de akkers in plaats van in de riolering te verdwijnen.

Gooik is door zijn reliëf en hellende landschap een 'erosiegevoelige' gemeente. Werken in functie van erosiebestrijding worden voor 90% gesubsidiëerd door Vlaanderen en de provincie. De gemeente werkt daarvoor samen met de erosiecoördinator van de provincie Vlaams-Brabant. Hij zoekt mee naar de juiste oplossing voor elk afzonderlijk probleem.


Na recente overstromingen inventariseerde de gemeente een aantal knelpunten. Soms zijn voor de aanpak van de problemen aanpassingen in de riolering nodig. Maar soms ligt de oorzaak in de steile hellingen van landbouwpercelen. Bij een aantal van de kritieke plekken moet op een slimme manier ingegrepen worden. Met vaak eenvoudige maatregelen kan het water naar de juiste plaats geleid worden.
Naast de Kleistraat bezochten we samen met de erosiecoördinator een aantal andere dringende punten: onder andere de Paddenbroekstraat, Zwartschaapstraat, Oplombeekstraat, Dorpsstraat en Kerkhofstraat. We hopen ook daar op korte termijn tot resultaat te komen.

Simon De Boeck 
Schepen van landbouw GooikMeer info op


Opening vernieuwde pastorietuin Leerbeek

Een pastorietuin voor Leerbeek.

Een inwoner van Leerbeek opperde een tijd geleden het idee om meer te doen met de pastorietuin, gelegen tussen de kerk en zaal Parecia. Ooit waren deze tuinen kleine paradijzen: fruitboomgaarden of kleine parken met inspirerende ruimte voor de mens en biotoop voor een heel aantal diersoorten.

De gemeente Gooik nam het initiatief om de grasvlakte  opnieuw om te toveren tot een levendige tuin. Het is voor Leerbeek, de kleinste deelgemeente, dan ook heel belangrijk dat er voldoende ruimte voor ontmoeting bestaat. Niet in het minst aansluitend op de veelvuldig gebruikte parochiezaal Parecia en de heraangelegde petanque terreinen: wekelijks sporten daar tientallen Leerbekenaars in een gezellige sfeer.

Hommel-tuin-dag.

Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zorgde voor de concrete uitwerking, in samenwerking met Muziekmozaïek, De Paddenbroek, Academie Gooik, Milieuraad werkgroep Bij-een en Haviland. Financiële steun van leader Pajottenland+ (Europa investeert in platteland), Vlaanderen (ANB) en provincie Vlaams-Brabant.

De pastorietuin in centrum Leerbeek werd volledig vernieuwd in thema ‘hommel’, zowel het insect als het oude instrument, met meer natuur en ruimte voor ontmoeting.
Op het programma staan hommelconcerten in de kerk, initiatie hommelinstrument bespelen, workshops vlechten met snoeihout en mini-theater kamishibai over bijen. En er is warme soep voor iedereen!

Een hommel is een oud snaarinstrument uit de Lage Landen. Bovenop de doorgaans unisono gestemde melodiesnaren zijn er een aantal bourdonsnaren aanwezig die meeklinken. De vernieuwde hommel-pastorietuin legt de link naar Gooik als gemeente van volksmuziek.Kom even kijken tijdens de hommeltuindag op zaterdag 12 december van 9u30 tot 16u (aan Kerk Leerbeek en feestzaal Parecia).

Officiële opening om 14u.