bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Winnende foto's bij-vriendelijke tuin.

Uitreiking bij-vriendelijk educatief pakket  
Inzendingen foto’s ingezaaid wildbloemenmengsel

Het in het voorjaar verdeelde bloemenzaad geeft prachtige bloemen als voedsel voor de wilde bijen.
Alle kinderen van onze dorpsscholen hielpen ons in de zomer van 2016 de wilde bijen te redden?
Zij zaaiden de bloemenzaadjes thuis in de tuin en enkelen bezorgden ons een foto van de bloemen pracht.

Zij ontvangen op zaterdag 29/10/2016 om 9u een bij vriendelijk educatief pakket aangeboden door de werkgroep “BIJ-EEN” en de gemeente Gooik met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

De overhandiging heeft plaats aan het bijenhotel achteraan de Sporthal Koornmolen.

(c) Emilie Van Steertegem
(c) Nicolas Van Steertegem


(c) Familie De Preter

(c) Lien en Hanne Lefever

(c) Miel en Kaat Vansteelandt


Meer uitleg omtrent de bijenwerkgroep:
GOOIK, BIJ-EEN

Wie ? 
Leden van de milieuraad en geïnteresseerden.

Wat ?
Bijzondere interesse en inzet voor biodiversiteit meer speciaal in relatie met de wilde bijen.

Waarom ?
De biodiversiteit is van uiterst belang en staat zwaar onder druk. Wilde bijen ook in ons land krijgen het hard  te verduren. Wilde bijen leveren een grote bijdrage tot de bestuiving van onze cultuur- en landbouwgewassen, fruit, wilde bloemen, bomen, …

Hoe ?
De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om de bevolking van Gooik en wijde omgeving te informeren, aandachtig te maken voor biodiversiteit en de wilde bijen door:
Ø  Informatieverstrekking aan particulieren, landbouwers, scholen, … zoals:
o   Aanbieden van materiaal via folders, brochures, website, sociale media, …
o   Infoavond
o   Infostand jaarmarkt
o   Wetenschappelijke info via bibliotheek
o   Educatief materiaal
o   Workshops
o   Cursus
o  

Ø  Concrete acties
o   Naar voedselvoorziening:
§  Inzaaien van gepaste bloemenmengsels op openbaar terrein en bij landbouwers/fruittelers
§  Promotie voor een aangepast maaibeheer van de bermen
§  Aanbieden van voorjaarsbloembollen via jaarmarkt
§  Promotie voor geen of minder gebruik van pesticiden
§  Bloemenzaad verdelen
§ 

o   Naar nestgelegenheid:
§  Plaatsen van bijensteuntjes
§ 
Geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan gerust contact via bijeenwerkgroep@gmail.com of 02/532.41.56 - Lucy Simon


Dit alles realiseerbaar via natuurproject i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Gooik en Bijenwerkgroep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten