bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Tweedaagse infomarkt ruilverkaveling

Nieuw infomoment over de ruilverkaveling.

Dit voorjaar (april 2013) kon u op 4 toelichtingsavonden reeds kennismaken met mensen van het projectteam ruilverkaveling Gooik en de concrete ontwerp-plannen. De interesse was groot: ongeveer 500 mensen woonden één of meerdere avonden bij. Aan de hand van heel wat gesprekken met landbouwers, eigenaars, wandelaars, lokale overheid … zijn intussen de plannen verder bijgeschaafd.

Op 13 en 14 december organiseert de VLM een infomarkt waar u de ontwerp-plannen kan komen bekijken en een praatje kan maken met de projectleider en het projectteam. Op een aantal tijdstippen wordt ook een korte toelichting (30 minuten) gegeven over het project.

Indien u niet kan wachten, kan u alvast een kijkje nemen naar de ontwerpplannen op de website van de Vlaamse Landmaatschappij of op www.gooik.belnehuisstijlhandboekZijn die plannen al definitief? 

Nee, de plannen beginnen wel een vastere vorm te krijgen,
maar zijn pas definitief nadat de minister het project definitief
goedkeurt. Die definitieve goedkeuring kan pas na een gunstige
MER-procedure (Milieu-Effecten Rapport) en na een grootschalig
openbaar onderzoek waarbij alle eigenaars en grondgebruikers
formeel van in kennis gesteld worden (2015).

Wat gebeurt er in mijn achtertuin?

Niet alle eigendommen zijn opgenomen in het project. Zo is een
groot deel van Leerbeek uitgesloten omdat het al in een ander
ruilverkavelingsproject (Elingen) betrokken was. Ook heel wat
privé-woningen met tuinen zijn uitgesloten. Op de plannen kan
u zien of uw grond in het project betrokken is..

Waar komt mijn grond te liggen?

De eigenlijke verruiling van de gronden (herverkaveling) gebeurt
pas in een latere fase en nadat de contouren van het gebied definitief
vastgelegd zijn. Die herverkavelingsplannen worden opgemaakt
onder andere op basis van intensieve gesprekken met
eigenaars en pachters. Iedere eigenaar of pachter zal op dat
moment uitgenodigd worden om zijn of haar wensen kenbaar
te maken

WAAR EN WANNEER ?

schuur GC De Cam, Dorpsstraat 67, Gooik

13 december 2013 18.30 uur - 22.00 uur
Algemene toelichting (30 min) 19.00 uur

14 december 2013 10.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 16.00 uur
Algemene toelichting (20 min) 10.30 uur
Algemene toelichting (20 min) 14.00 uur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten