bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Meer dan 250 ha groenbemesting op Gooikse akkers

Het is intussen een vertrouwd beeld geworden in de winter: vele akkers worden bedekt met een zee aan gele bloemen. Waar vroeger de gronden braak lagen te wachten op de de lente, worden ze nu tijdelijk ingezaaid met groenbedekkers.

Deze moeten ervoor zorgen dat de bodem bedekt blijft tot de veldwerkzaamheden opnieuw van start gaan. De gewassen hebben heel wat positieve landbouw- en milieueffecten, sommige zijn ook gunstig voor het bijenbestand en het wildbestand.Wikipedia leert ons:

" Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen. Dit wordt gedaan om het percentage organische stof in de bodem te verhogen. Een deel van die organische stof wordt in de bodem omgezet in humus. Een tweede reden is dat groenbemesters kunnen optreden als vanggewassen voor de opvang van meststoffen en een derde reden is dat ze kunnen helpen de bodemstructuur te verbeteren en soms het onkruid helpen onderdrukken."

De meest courant gebruikte groenbedekkers in Vlaanderen zijn raaigrassen, gele mosterd en snijrogge.

De gemeente Gooik ondersteunt de landbouwers voor het inzaaien van hun percelen. Per ha heeft men recht op 25 euro met een maximum van 250 euro per eigenaar. Dit jaar werd in totaal voor ruim 250 ha aan groenbedekkers een premie aangevraagd. Het  landschappelijke effect is een mooie bonus voor de streek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten