bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Zes sociale woningen in Kervynstraat Oetingen

Kervyn

In 2007 kreeg een private ontwikkelaar groen licht om op korte termijn een nieuwe verkaveling in Oetingen op te starten. De vraag naar woningen in eigen gemeente voor jonge mensen was dan ook uitermate groot. Intussen staan op de site een 40-tal woningen en hebben evenveel mensen een nieuwe stek gevonden in onze gemeente.

Zes met sociaal karakter

Volgens de afspraak met de gemeente Gooik kregen 6 woningen een sociaal karakter. Sociale bouwmaatschappij Providentia nam de bouw voor zijn rekening. Vandaag zijn deze woningen afgewerkt en toegewezen aan de nieuwste bewoners van de Kervynstraat.


Op vrijdag 26 september om 19u wandelt het gemeentebestuur de nieuwe wijk in.Sociaal objectief 2020

Daarmee bouwt de gemeente verder aan haar 'sociaal objectief'. Op vraag van het Vlaamse gewest werd het doel vooropgesteld om tegen 2020 in Gooik 50 extra sociale woningen te realiseren. Om dit te halen liggen ook in de andere deelgemeenten van Gooik een aantal projecten op tafel:

- In Leerbeek werkt Vlabinvest samen met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij aan 14 sociale koopwoningen en 8 huurwoningen langs de Kwadebeekstraat.

- In Kester plan Providentia met de 'Nieuwe Joen' de realisatie van 14 sociale huur- en 7 sociale koopwoningen.

- In Gooik denkt het nieuwe masterplan na over de inplanting van een 20-tal extra woningen in en rond het dorpscentrum.

Sociaal Verhuurkantoor Zuidkant huurt tenslotte heel wat woningen op de private markt om deze aan sociale tarieven door te verhuren.  De Woonwinkel Pajottenland maakte samen met de gemeente een woonbeleidsplan en ondersteunt ons permanent bij de opvolging van het objectief.


Simon De Boeck
schepen van woonbeleidGeen opmerkingen:

Een reactie posten