bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Studenten Stedenbouw Sint Lucas KUL strijken week neer in Gooik

Hoe moet Gooik eruit zien in 2030? We denken er als gemeentebestuur hard over na, met bv. het masterplan voor Gooik centrum, een ontwerp voor een ruilverkaveling of een visie op Kesterheide. Er beweegt wat op planologisch gebied: een ruimtelijk labo, waar gewerkt wordt aan het leefbare dorp van de toekomst, is onze ambitie.

Een ideaal werkterrein voor onze opleiding Ruimtelijke Planning,  zo moeten de docenten van Sint Lucas KUL gedacht hebben. En ze stelden voor om hun studenten een week naar onze kleine plattelandsgemeente te sturen, om zo voeling te krijgen met ruimtelijk ontwerpen in een landelijke omgeving.

Over dat aanbod hoefden we geen 2 keer na te denken. Wat een buitenkans om een enorm potentiëel van 60 jonge en intelligente creatievelingen los te laten op onze omgeving. Een intense week doorspekt met lezingen en begeleiding door experten terzake uit Vlaanderen en Nederland.De eerste ervaringen in de loop van de projectweek lijken onze verwachtingen te gaan inlossen. De studenten vormen een goedlachse, beleefde en respectvolle aanwezigheid in het dorp. Maar tegelijk stellen ze vooral kritische vragen, analyseren met een scherpe blik en leveren innovatieve ideeën.

Concreet stelden we samen met de docenten enkele concrete vraagstukken op:

1 HOE KUNNEN DE LEEGSTAANDE HOEVES EN KERKEN WORDEN INGEZET EN UITGROEIEN TOT EEN MEERWAARDE? 

2 HOE KAN HET MASTERPLAN VAN DE DORPSKERN VAN GOOIK OP EEN KRITISCHE MANIER INSPIREREN VOOR DE ANDERE KERNEN?

3 PROBLEMATIEK OF POTENTIE : VERLINTEN VERSUS ONTLINTEN ?

4 LANDSCHAP ALS LEIDRAAD VOOR DE ONTWIKKELING VAN GOOIK 

5 HELP MIJN VILLA WORDT TE GROOT? NADERE KIJK OP DE VERKAVELINGEN 

6 HANDEL VERKIEST STEENWEG BOVEN DORPSKERN, OMKEERBAAR? WAT IS NOG DE ROL VAN DE KERN?


Verdeeld in 6 groepen werken de studenten, letterlijk dag en nacht, aan antwoorden op onze vragen. Het eindproduct worden 6 filmpjes, die zij publiek voorstellen aan docenten, gemeentebestuur en alle geïnteresseerden.


Benieuwd naar de resultaten?

Van harte welkom om te komen kijken en luisteren
zaterdag 7 november om 10u in de schuur van De Cam.
1 opmerking: