bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Hoe ziet jouw dorp eruit in 2020 ?

Dorpsbabbel over toekomst dorpskern Gooik.

Vrijdag 26 juni om 19u30 in de spiegeltent.


Moet het kerkplein autovrij worden, in ruil voor 'micro- parkings'? 
Kunnen een nieuwe bib en muziekschool samen in cultuurcentrum De Cam
Is er nood aan een nieuwe verkaveling in het dorpscentrum? Of gaan we voor 'parels in het lint'?

Over deze en andere vragen organiseert de gemeente een dorpsbabbel.Uitnodiging voor de dorpsbabbel


De 4 grote thema's van de avond zijn:

- gemeentelijke voorzieningen,
- dorpsdynamiek,
- mobiliteit,
- wonen en landschap.

Presentator Kris Baert leidt elk van de thema's in met een filmpje: sfeerbeelden en interviews met bewoners van het dorpscentrum geven een eerste aanzet tot de discussie. Aansluitend geven de ontwerpers van het masterplan, MAAT ontwerpers uit Gent, hun visie op een oplossing voor de problematiek. Tot slot is er ruimte voor debat zodat burgemeester en schepenen de conclusies kunnen meenemen voor de toekomst van Gooik.


Inspraak

Gooik hecht veel belang aan de mening van de inwoner. Het toekomst plan onderging dan ook al een intensief participatieproces:

- een eerste dorpsbabbel bij de start van het ontwerp
- verschillende 'ronde tafelgesprekken' met betrokken bewoners, verenigingen, promotoren, etc.
- een presentatiemoment op de jaarmarkt
- een voorstelling op de gemeenteraad
- een inspiratie uitstap naar Nederland voor alle geïnteresseerden
- voorstelling op de adviesraden
- de dorpsbabbel van nu vrijdag

Het masterplan blijft een dynamisch plan. Het legt de toekomst niet zwart op wit vast, maar geeft een duidelijke strategische richting aan, die we kunnen bijsturen volgens nieuwe inzichten.


Wat ging vooraf?

 Gewoonlijk werken we in Gooik graag samen met lokale partners. Deze keer wouden we eens iets anders. We gaan met deze wedstrijd op zoek naar een ontwerper die ons dorp met een frisse blik bekijkt.

De keuze van de ontwerper gebeurde door een Open Oproep: dat is een selectieprocedure in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester. Een ontwerpteam uit Rotterdam, Gent, Borgerhout en zelfs één uit Berlijn mochten hun ontwerp komen verdedigen.

§ Maat ontwerpers uit Gent
§ CLUSTER uit Borgerhout
§ Something Fantastic uit Berlijn
§ TV Artgineering / H+N+S Landschapsarchitecten / KPW architecten uit Rotterdam


Maat Ontwerpers

De keuze van de jury viel op het team van de Maat Ontwerpers uit Gent. Zij kozen voor een intelligente aanpak met de voeten op de grond en overdachte ingrepen op maat van een landelijk dorp. De Maat Ontwerpers lijken alvast hun naam niet te hebben gestolen.

Het winnende team bestaat uit de jonge ruimtelijke planners Filip Buyse, Peter Vanden Abeele en Frederic Rasier. Omdat zij participatie van de inwoners heel belangrijk vinden, gingen zij een samenwerking aan met communicatie experte Sophie Vandelannoote.

Een schets uit de visie van MAAT ontwerpers

En wat nu?

Een plan is mooi, maar de echte uitdaging is het realiseren ervan. 

De grote lijnen kunnen ons helpen bij cruciale beslissingen op lange termijn, 2030 is de horizon. Verbouwen we het gemeentehuis nog of gaan we voor nieuwbouw? Kopen we de rechtervleugel van De Cam? Wat bij heraanleg van de Dorpsstraat?

Maar ook op korte termijn kunnen we aan de slag. Met nieuwe micro-parkings, een verkeersveilig en autovrij dorpsplein, nieuwe woongelegenheden als parels in het lint en een fietsverbinding tussen Gooik en Strijland.

We houden u op de hoogte!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten