bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Gooik wandelt knooppunten in op 8/8.

Op zondag 8 augustus lanceert Gooik haar knooppuntennetwerk. Afspraak in café Den Haas van 14u tot 17u!
De hele namiddag zijn er vrije wandelingen langs het wandelnetwerk en om 15u is er een echte ontknoping tijdens een ‘murder mystery tour’. De gemeente biedt de aanwezigen een gratis exemplaar aan van de nieuwe knooppuntenkaart.

Samen met de Gooikse Wandelwegenraad verkenden we vorig jaar alle voetwegen in de gemeente en selecteerden uit dit historische netwerk de mooiste en meest nuttige paden. Het pionierswerk van de Heemkundige Kring in vroegere jaren was daarbij een nuttige leidraad. In overleg met de eigenaars, vaak landbouwers, worden een aantal wegen na jaren voor de eerste keer opnieuw toegankelijk. Dat was geen eenvoudige opdracht, want voetwegen vormen een delicate materie.

Elk knooppunt van onze voetwegen kreeg een bordje met een nummer en een wegwijzer. Met een bijhorende wandelkaart kan je zo flexibel en naar hartenlust een wandeling uitstippelen, van knooppunt tot knooppunt door het landschap. Het netwerk wordt een mix van verharde tot onverharde en zelfs 'avontuurlijke' wegjes. Een kleurcode zal aanduiden of je de route met de buggy kan bewandelen of dat je eerder regenlaarzen nodig hebt.De experten van Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën (gefinancierd door Leaderproject Pajottenland+) ondersteunen het project en werken de kaart uit. Van groot belang voor de regionale uitstraling is dat onze wegen aansluiten op identieke netwerken in buurgemeenten Lennik en Pepingen. Op de kaart zullen handelaars en verkooppunten van hoeveproducten langs de routes aangeduid worden. De wegwijzers worden betaald door de dienst Toerisme van de provincie Vlaams-Brabant.

Vanaf volgend jaar komt er een onderhoudsschema voor alle voetwegen. De gemeente onderhoudt zelf een aantal wegen. Een ander deel wordt verzorgd door boeren via agro-aanneming of door sociale tewerkstelling via de INL-ploegen. Het is de bedoeling dat elk wegje binnenkort een peter of meter krijgt die erop toeziet dat de wandelweg in goede staat blijft. Kandidaten mogen zich zeker al melden!

1 opmerking: