bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Kippenactie

Het kippenproject lijkt opnieuw een groot succes te kennen. 234 gezinnen bestelden in totaal 700 kiekens.

Zaterdag 6 juni vanaf 9u kunnen de Gooikenaars hun kippen afhalen in 't kippenhof.2004: 1.100 kippen (365 gezinnen)
2005: 689 kippen (242 gezinnen)
2006: 452 kippen (161 gezinnen) – jaar van de vogelgriep !
2007: 611 kippen (215 gezinnen)
2008: 579 kippen (207 gezinnen)
2009: 700 kippen (234 gezinnen)

Ongeveer 20 à 25 % van onze bevolking houdt intussen kippen.

Mede dankzij de kippenactie is het GFT-afval gedaald van 24 kg/inw. in 1999 naar 12,8 kg/inw in 2008. D.m.v. de ‘compostwerking’ zou dit cijfer nog verder kunnen dalen.

Vergeet niet dat de inzameling + verwerking van GFT ons nog steeds (133.6 ton/j x 337 euro/ton=) 45.000 euro per jaar kost.

De gemeente betaalt de helft van elke kip. Dat kost ons 816 euro, zijnde 2330 euro waarvan 65 % gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten