bruneaustraat 42 | 1755 gooik | gsm 0494 81 30 62 | simon.deboeck@gooik.be | www.simondeboeck.be

Boerenbabbel over de ruilverkaveling.

De gemeeente organiseert een Boerenbabbel in de schuur van De Cam op donderdag 11 juni om 20u15.


Foto Luc Bohez

Alle 130 landbouwers zijn uitgenodigd voor een infomoment over landbouw in Gooik. Ook geïnteresseerde inwoners zijn welkom. We verwachten een talrijke opkomst omdat het hoofdthema van de avond de veelbesproken ruilverkaveling van het Gooikse grondgebied is!

Bovendien geeft Frederik Hanssens (VLM) een kort overzicht van de mogelijke beheersovereenkomsten, Daisy Bonnewijn (RLZZZ) heeft het over akkervogels en Simon De Boeck (schepen van Landbouw) licht een aantal actualiteiten toe.

Lees meer over de stand van zaken van de ruilverkaveling in het bericht terzake verder op deze blog!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten